FaloVind. Visualisering av vindkraft…

 Fotografering    Bedömning    Siktanalys    Hinderljusanimering
 Foto-/video-/360-montage    VR/AR    Samrådsmaterial

Kontakta mig

FaloVind. Visualisering av vindkraft…

 Fotografering  
 Bedömning  
 Siktanalys  
 Hinderljusanimering
 Foto-/video-/360-montage  
 VR/AR  
 Samrådsmaterial

Kontakta mig

…och en hel del annat

GIS-utveckling/-analyser
Webbkartor
 UAV-besiktning av vindkraftverk
Massaberäkningar
3D-skanning
Kartframställning
Visualisering…numera även

Filmproduktion

…och en hel del annat

GIS-utveckling/-analyser
Webbkartor
 UAV-besiktning av vindkraftverk
Massaberäkningar
3D-skanning
Kartframställning
Visualisering

…numera även

Filmproduktion

0
År i branschen

0
Fotomontage

0
Vindkraftprojekt

Vattenfall
Eon
SCA
OX2
Sweco
Vasa Vind


Ring

070-353 26 04


Ring

070-353 26 04